در ظاهر قوی اما کاملا ضعیف
در ظاهر قوی اما کاملا ضعیف|bitakeyhani.com

ما در زندگی از کودکی تا بزرگسالی با افراد زیادی روبرو بوده و ارتباط داشته ایم که قوی و با اعتماد بنفس بنظر می آمدند . شاید در مرحله ای از زندگی آرزو داشتیم که شبیه آنها باشیم  آنهایی که همیشه و در همه حال یک پاسخ شسته رُفته در آستینشان دارند، هیچ جا و در مقابل هیچ کس کم نمی آورند ، می خواهند هر جور شده حرف خودشان را به کرسی بنشانند و در این باره از هیچ کوششی دست نمی کشند، زیرا برایشان خیلی مهم است که در یک گفتگو یا بحث به هر قیمتی پیروز شوند ،حتی به قیمت تحقیر کردن یا پا گذاشتن بر روی دوستی ها و روابط چندین ساله! 

در اینجا به چند خصوصیت مهم این افراد به ظاهر قوی اما کاملا ضعیف اشاره میکنم:

_وقتی در جمعی قرار می گیرند، خیلی تلاش می کنند خودشان را خاص و تافتۀ جدا بافته نشان دهند، راجع به هرچیزی اظهار نظر میکند ،به طرز عجیبی خودشان را بهتر و بالاتر از همسر و خانوادۀ همسر می دانند. یک جوری دربارۀ کار ،همکاران و محیط کارشان حرف میزنند که بقیه تصور میکنند کاربلدتر ، حرفه ای تر و بهتر از این آدم در آن شرکت وجود ندارد.

 

_ اگر در مقابل مدیر ویا رییسش یا فردی که جایگاه اجتماعی بالاتری داشته باشد ،قرار بگیرد ؛از منم منم اش کاسته می شود. لاف و رجز خوانی فقط برای افرادی است که در مقابلش سکوت می کنند ، ملاحظه اش را می کنند و یا ضعیف تر از خودش هستند. خود زنی از مشخصۀ ضعیف ها است. (مردی که نمی تواند در مقابل رییسش بایستد پس همۀ عقده هایش را بر سر همسر و فرزندانش خالی می کند یا زنی که توان پاسخ به همسر زورگو را ندارد ،همۀ دردهایش را بر سر فرزند کوچکش آوار میکند.)

 

_وقتی مطمئن هستند که نمی توانند کاری از پیش ببرند ،شروع به تهدید دیگران می کنند.آنها فقط تهدید می کنند و اگرهم دست به عمل بزنند آنقدر رفتارهای کودکانه و سطحی از خود بروز می دهند که بیشتر مایۀ تمسخر دیگران میشوند.

 

_اضطراب و نا آرامی ،از این شاخه به آن شاخه پریدن، رقابت های ناسالم ،چشم و همچشمی ها ، رفتارهای تکانشی،غیبت کردن،انتقاد کردن وهمیشه شاکی بودن از مشخصۀ بارز افراد ضعیف است.

 

_نمی توانند چند ساعتی با خود در آرامش خلوت کنند. خلوت کردن با خود این مزیت را دارد که می توانیم نقابها را برداریم و آنچه که واقعا هستیم برایمان آشکار شود. ما در تنهایی وخلوت به خودمان نزدیکتر میشویم. افراد ضعیف نمی توانند یا نمی خواهند به آنچه که واقعا هستند واقف شوند. ضعیف ها از آگاه شدن فرار میکنند؛ زیرا خود را کامل و بی نقص می پندارند ،بنابراین هیچ فکر و تلاشی جهت رشد و بهتر شدن به کار نمی گیرند. ما زمانی رشد می کنیم که  نقص های خود را بپذیریم و برای بهبود یا رفع آنها بکوشیم.

مطالب بیشتر:

چرا عزت نفس مهم است؟