میدونی از چیِ تو خوشم میاد؟

کسانی که در کلاسها و کارگاههای فن بیان شرکت کرده اند ، احتمالا با این جمله آشنایی دارند؛ جمله ای که وقتی به طرف مقابل می گویید ،او به شما دقیق می شود و خوب گوش می دهد،چون روشن است به دنبال این جمله شما ویژگی های خوب او را بیان می کنید و همین نکته باعث نزدیک شدن ،دوستی  و جلب اعتماد طرف مقابل به شما می شود.

بیان کردن ویژگیهای جذاب ،جالب و مثبت افراد باید صادقانه باشد و نباید در بیان آنها مبالغه کرد. 

به نظر من پیدا کردن نقاط قوت و ویژگیهای مثبت در ظاهر ،رفتار و اخلاق آدمها یک مهارت است. ما انتخاب می کنیم که در ارتباط با افراد مختلف چه چیزی را در آنها ببینیم.

یادم می آید در یکی از کارگاههای فن بیان خانمی کنار من نشسته بود که اولین بار بود ایشان را می دیدم. هوای سالنی که در آن نشسته بودیم ،بسیار سرد بود. گویا دستگاه گرم کننده آنروز کار نمیکرد و از قضا روز بسیار سردی بود. نیم ساعتی از سخنرانی مدرس میگذشت و من تمام وقت میلرزیدم .متاسفانه دستکشم را فراموش کرده بودم با خودم ببرم و دستانم یخ زده بودند.با دستانی یخ زده  نکات مهم را در دفترچه ای یادداشت میکردم.خانمی که کنارم نشسته بود برگشت و نگاهم کرد و گفت:” سالن سرده ” گفتم :” آره ، خیلی ” بعد دستش را روی دستم گذاشت. دستهای او گرم بود . دو دست مرا میان دستهایش گرفت و دقایقی به همین شکل گذشت؛ دیگر احساس سرما نمیکردم.

وقتی در دقایق پایانی مدرس از ما خواست به نفر کناری این جمله را بگوییم ، من به آن خانم که حتی اسمش را نمی دانستم گفتم :”میدونی از چیه تو خوشم میاد ….؟” چشمان مشکی و بادامی و براقش را به من دوخت ،برقی از خوشحالی در آن چشمها بود ، گفتم :”از اینکه دستای منو توی دستتون گرفتید تا گرم بشه .”  و حالا نوبت او بود گفت :” میدونی از چیه تو خوشم میاد…؟” ادامه داد:” یه صداقتی توی نگاهته.”

همۀ ما به عبارات جادویی و صادقانۀ یکدیگر نیاز داریم ، کلمات می توانند حس های مختلفی را به ما و دیگران ببخشند. ما با بیان نکات مثبت رفتار آدمها به آنان باعث تقویت آن ویژگی یا رفتار در فرد میشویم . خوب است ،همانقدر که در انتخاب برای خرید لوازم و وسایل شخصی دقت به خرج میدهیم در انتخاب کلماتی که بر زبان می‌آوریم نیز دقیق و نکته‌سنج باشیم.