یک روز سرد در محفلی گرم
یک روز سرد در محفلی گرم |bitakeyhani.com

*
امروز در دورهمی داستان نویسان بودم. داستانهایی خوانده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
حضور در جلسات نقد داستانها ، باعث شده انتقاد پذیر تر شوم و البته دوستان خوبی هم پیدا کنم.

**
داستانها و مطالبی که در سایت می گذارم روزانه نوشته می شوند. من یک متن یا داستان را می نویسم و همان روز در سایت می گذارم، مسلما” مطالب و داستانی که روزها و گاهی ماهها چندین بار بازخوانی می شود و مورد بررسی وکاربیشتری قرار میگیرند ،قوی تر و بهتر از آب در می آیند.

***
من در نوشتن داستانهایم یک قانونی برای خودم دارم (شاید عده ای نپسندند و قبول نداشته باشند) این کاملا سلیقه ای است، احساس می کنم پایان داستان خیلی مشخص و بدیهی نباشد ،بهتر است. دوست دارم کمی خواننده به فکر فرو رود؛ مایل هستم داستانهایی بنویسم که خواننده فکر کند وحدس بزند! درمورد فیلم ها اصطلاح پایان باز را زیاد شنیده ایم. شاید در آینده داستانهایی با پایان باز هم بنویسم . 

****

از دوستانی که نظرات ،انتقادات و پیشنهادات شان را در پیام وایمیل برایم می فرستند سپاسگزارم. دقت و توجه شما باعث خرسندی من است.

مطالب بیشتر: 

چگونه برای داستانم شخصیت های جالب خلق کنم ؟