توسعه ی فردی

عالی ترین شکل تعهد ،تعهد به تردید است

عالی ترین شکل تعهد ، تعهد به تردید است.  این جمله را امروز در صفحه ی اینستاگرام محمد حسن شهسواری دیدم.  این جمله مرا به فکر فرو برد . هیچ وقت از خودم نپرسیده بودم عالی ترین شکل تعهد چیست […]

یادداشت روز

یاد آوری می کنم|تلنگری به خودم

یک یاد آوری می کنم ،تو نمی توانی موفق شوی مگر اینکه بارها شکست بخوری! دو صدها متن و داستان ضعیف می نویسی ،بازخوردهای مثبت و منفی میگیری ،نا امید می شوی، به فکر فرو میروی یکی دو روز کتابها […]

یادداشت روز

بهترین کتابی که خوانده ای …

سالها پیش دفترچه ای داشتم که جلدی سبز رنگ داشت؛هر کتابی که می خواندم در آن دفترچه عنوان کتاب ،نام نویسنده و تاریخ خواندن کتاب را یادداشت میکردم. کنار اسم کتاب هایی که خیلی دوست داشتم تیک میزدم و معمولا […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

درمانگر خود باش !

امروز در صفحه ی اینستاگرام مدرسه ی نویسندگی نوشته ای توجهم راجلب کرد: تا وقتی به اندازه ی کافی درباره ی مسئله ای که با آن درگیر هستیم ننویسیم ، نمی توانیم تشخیص دهیم مشکل پیش آمده از کدام طریق […]

یادگیری

چند نکته برای نوشتن داستان کوتاه

وقتی تصمیم می گیرید یک داستان کوتاه بنویسید باید به چند نکته توجه کنید. یک برای اینکه یک داستان از همان ابتدا خواننده را جذب کند ، بند اول داستان خیلی مهم است. جملات اولیه باید خواننده را درگیر کند […]

داستان

داستان کوتاه|مادربزرگ

روی پشت بام توی اتاقک کوچکِ یک و نیم در سه متری ، یک تنور گِلی داشت . سه روز در هفته نان می پُخت. روزهای نان پزی که می رسید کلۀ سحر لگن خمیر را بر می داشت و […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

آدمها چگونه بزرگ می شوند؟

دو سال پیش به این ساختمان اسباب کشی کردیم، ساختمان نوساز بود و دو -سه ماه طول کشید که همۀ واحدها پُر شدند، مدتی بعد یکی از همسایه ها که مالک سه واحد بود مدیریت را برعهده گرفت. در اولین […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

قصه ها ما را از خواب بیدار می کنند

 سیزده_چهارده سالم بود که یک مجموعه داستان خواندم.کتاب را از کتابخانۀ شخصی دایی ام برداشتم؛ رفتن به اتاقی که یک کتابخانۀ بزرگ فلزی ارج در آن بود و یک عالمه کتاب در قفسه هایش چیده شده بودند، لذتی وصف نشدنی […]