یادداشت روز

لذت یک روز خاص

امروز برایم یکی از آن روزهای خاص بود. با اینکه هر روز می نویسم اما امروز، روزی شگفت انگیز در عرصه ی نوشتن برای من بود.حدود هشت ساعت مشغول خواندن و نوشتن بودم و تمام این مدت اصلا احساس خستگی […]