از آسمان ایده می بارد|آیا می نویسم تا سرگرم شوم ؟
از آسمان ایده می بارد |آیا می نویسم تا سرگرم شوم ؟ bitakeyhani.com

یک

گفت: راستی ،تبریک میگم برای کتابت.
گفتم: ممنونم
با تعجب پرسید: اینا رو چطوری می نویسی؟
فنجان چای را نزدیک دهانم بردم لبخند زدم و گفتم :به سختی.
دوباره پرسید: خیلی زمان میذاری؟
گفتم : بله .زیاد
یک تکه پرتقال در دهانش گذاشت و با بی تفاوتی گفت: خوبه سرگرم میشی!

از حرفای این مدلی خوشم نمی آید. چرا فکر می کنند می نویسم تا سرگرم شوم یا خودم را مشغول کنم.
آدم ها معمولا وقتی خسته می شوند یا حوصله شان سر می رود بدنبال سرگرمی  می گردند. زمانی خالی می کنند برای سرگرمی هایشان. وقتی کاری را با عشق انجام می دهی ده ساعت در روز هم که برایش زمان بگذاری خسته نمی شوی ، کلافه نمی شوی که دنبال سرگرمی بگردی.
بارها پیش آمده برای گذاشتن یک مطلب در سایت ،بیش از چهار پنج ساعت کتابها را زیر و رو کرده ام ،خوانده ام ،سرچ کرده ام، نوشته ام ، پاک کرده ام ،دوباره نوشته ام ،بازنویسی کرده ام ،ویرایش کرده ام و در نهایت منتشر کرده ام.
این آدمها باید هم تعجب کنند که چطور می توان نوشت و بعد با بی تفاوتی بگویند برای سرگرمی خوب است ! چون کتاب و مطالعه هیچ جایی در زندگیشان ندارد.

دو

خیلی ها را می شناسم که به نوشتن علاقه دارند ،می نویسندآن هم گهگاهی؛ هر وقت دلشان میگیرد یا وقتی شکست عشقی خورده اند و احتمالا در مواقعی که احساس تنهایی کرده اند و اطرافشان خالی از آدمها بوده است،چند خطی نوشته اند. میگوند دوست دارند بنویسند .من هم به آنها می گویم منتظر چه هستی ؟بنویس. و آن وقت موجی از بهانه ها به سویم سرازیر می شوند. 

سه

اگر می خواهی بنویسی منتظر نمان دلت بگیرد ،باران ببارد ،عشقت رهایت کند ، بهترین دوستانت از پیشت بروند ، با مادرت بحثت شود . تو باید هر زمانی که اراده کنی بتوانی دفترت را بازکنی و بنویسی. وقتی نوشتن قسمتی از تو شود دیگر منتظر فرصت مناسب نمی مانی. خودت فرصت را به وجود می آوری. اطرافت راخالی میکنی تا بهتر بنویسی. دست روی دست نمیگذاری تا یک سوژه خودش را به تو نشان دهد. با چشمان تیز بین ایده ها را شکار می کنی و سراپا گوش میشوی برای شنیدن. چند روز پیش در بازار خانمی چند قدم جلوتر از من راه می رفت. مشغول صحبت با موبایلش بودبه اندازه ی کافی صدایش رسا بود . یکی دو جمله از حرفایش را که شنیدم جرقۀ یک داستان در ذهنم زده شد.  وقتی بر روی نوشتن تمرکز کنی و ذهنت را از مسائل بی خاصیت خالی کنی کافیست کمی چشم و گوشت را باز کنی ،آن وقت می بینی از آسمان ایده می بارد. 

 

مطالب بیشتر:  

گاهی نوشتن سخت می شود