کتابهایی که خوانده ام معرفی کتاب

یک خاطره از چخوف| زندگی از نگاه بلینسکی

چکیده ای از پیشگفتار مجموعه داستان “دشمنان” نوشتۀ آنتوان چخوف. چخوف هنرمندی بود که پیشاپیش زمان می رفت. او و نویسندگان و منقدان بزرگی چون”گوگول” و “بلینسکی”سالها بود که زمینۀ این گونه هنر،”هنر برای مردم و به زبان مردم و […]