توسعه ی فردی یادداشت روز

میدونی از چیه تو خوشم میاد…

میدونی از چیه تو خوشم میاد…  کسانی که در کلاسها و کارگاههای فن بیان شرکت کرده اند ، احتمالا با این جمله آشنایی دارند؛ جمله ای که وقتی به طرف مقابل می گویید ،او به شما دقیق می شود و […]