یادداشت روز

یک روز سرد در محفلی گرم

*امروز در دورهمی داستان نویسان بودم. داستانهایی خوانده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.حضور در جلسات نقد داستانها ، باعث شده انتقاد پذیر تر شوم و البته دوستان خوبی هم پیدا کنم. **داستانها و مطالبی که در سایت […]