معرفی کتاب

معرفی کتاب ؛ در این صفحه کتابهایی را که خوانده ام به اشتراک می گذارم.

این صفحه هر از گاهی به روز رسانی می شود.برای اطلاعات بیشتر به لینک هایی که در زیر برخی ازکتاب ها گذاشته ام مراجعه کنید.

مروری بر انسان در جستحوی معنا

چرا عزت نفس مهم است ؟ 

یادگیری وقتی مهیج می شود…

ما رسالت زندگی را نمی آفرینیم آن را کشف می کنیم

مروری کوتاه بریادداشت های صادق چوبک

درمان شوپنهاور|نقطۀ تلاقی فلسفه و روانشناسی

پادکست|چکیده ای از داستان دوباره پاییز

مامان و معنی زندگی |داستانهای روان درمانی از یالوم

طلای درون خود را کشف کرده ای ؟

شعر چیست؟ به چه کسی شاعر ونویسنده می گویند؟

چنین گفت زرتشت|چه کس درمیان شما هم خندیدن تواند و هم اوج گرفتن؟

باران نوشته ها|آه باران